کانکس نمازخانه

/
کانکس نمازخانه در بین راه ها و در محل های پر رفت و آمد کانک…
کانکس طبقه ای

مواد اولیه ی ساخت کانکس

/
مواد اولیه ی ساخت کانکس مواد اولیه ی ساخت کانکس و یا به عبارتی…
کانکس چوبی

کانکس درمانگاهی

/
کانکس درمانگاهی در نقاط دور افتاده و یا در پروژه های بزرگ در خا…
کانکس سیار

کانکس سیار

/
کانکس سیار(متحرک) کانکس سیار که به کانکس های متحرک نیز معروفند…
کانکس شیشه ای

کانکس شیشه ای

/
کانکس شیشه ای سازه ای پیش ساخته با جداره دیواره های شیشه ای م…

مشخصات فنی کانکس

/
مشخصات فنی کانکس مشخصات فنی کانکس تعیین کننده کیفیت و قیمت آن هست. ما در ز…

کانکس های اقامتی

/
بعضا ممکن است به خاطر دلایلی مختلف نیاز باشد که یک سوئیت کوچک …