کانکس ویلایی جایگزینی برای داشتن یک محل سکونتی است .از

دلایل استفاده از این نوع کانکس ،خاصیت آماده بودن آن می باشد که

می تواند با سرعت بالا در محل مورد نظر نصب شده و قابل استفاده

باشد.  در صورتی که کانکس مورد قبول برای مشتریان موجود

نباشد می توانند در صورت سفارش دادن آن را در کمترین زمان ممکن و

در طول چند ساعت آماده کرده و تحویل ونصب نمایند، به گونه ای که

بعد از سفارش و گرفتن طرح اولیه آن طرح را به چند تکه بزرگ تقسیم

می کنند که پس از آماده سازی وقتی در کنار هم قرار میگیرند یک فضای

مطلوب و مطابق با سلیقه مشتری ارائه می شود.