بوفه مدرسه

ابعاد ۱۱ * ۳

پنجره سراسری الو مینیومی

درب : پی وی سی  شیشه ای

پیشخوان  : آهنی بیرونی

کابینت آشپزخانه : با انضمام سینک وشیر اهرمی

سقف شیروانب آهنی سینوسی  با عایق پشم سنگ

کف سرامیک قابل شستشو