بایگانی ها سپتامبر 2018

کانکس چیست؟

کانکس چیست؟ در این مقاله به این موضوع پی میبریم که به صورت کلی کانکس چیست؟ کانکس به یک بنای قابل حمل میگویند که میتوان گفت در واقع وجه متمایز یک ساختمان یا بنا در مقایسه با آن قابلیت حمل کانکس است که معمولاً در مکان‌های با عدم قابلیت ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد ….

مشاهده