بایگانی ها نوامبر 2018

کانکس های اقامتی

بعضا ممکن است به خاطر دلایلی مختلف نیاز باشد که یک سوئیت کوچک دارای آشپز خانه و حتی گاها سرویس بهداشتی احداث کنیم. که  این امکان در کانکس اقامتی فرآهم آمده است .(مدیران کانکس) بطوری که در عرض چند ساعت می توانیم با خرید و انتقال آن به محل مورد نظر خود، سوئیت مورد نیاز…

مشاهده