بایگانی ها فوریه 2019

کانکس نمازخانه

کانکس نمازخانه در بین راه ها و در محل های پر رفت و آمد کانکس های نمازخانه بسیار پرکاربرد می باشد. معمولا افراد برای انجام فرایض دینی به مکانی ثابت نیازدارند مخصوصا در ورودی و خروجی های شهر. کانکس نمازخانه از نظر جابجایی بسیار راحت بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می…

مشاهده