نوشته‌ها

کانکس مسکونی

((مدیران کانکس/کانکس ویلایی))

کانکس مسکونی یکی از تولیدات شرکت بزرگ مدیران کانکس بوده و این شرکت این نوع کانکس را در کارگاه خود و برای هموطنان عزیز بصورت سفارشی تولید مینماید، همچنین کانکسهای مسکونی را میتوان به سفارش مشتریان محترم به صورت سالنی، تک اتاقه، چند اتاقه، با سرویس بهداشتی و آبدار خانه تولید کرد.
کانکس مسکونی در هر متراژ و ابعادی با ارتفاع درخواستی تولید می گردد.

استفاده از کانکس مسکونی در مقایسه با بنای سنتی:
کانکـس مسکونی، قابـل فروش مجـدد است اما ساختمـان روی زمیـن ساختـه شـده و جـدا از زمیـن قابـل فـروش نیست.
کانکـس مسکونی، سریعا ساختـه میشـود و اکثـراً آمـاده تحویـل است ولی بنای سنتی در طـولانی مـدت سـاخته میشود.
کانکس مسکونی، دارای قابلیت جابجایی از یک مکان به مکان جدیدمیباشد ولـی بنای سنتی روی زمیـن قابلیت جابجایی نـدارد .
شما میتوانید کانکس مسکونی مورد نظر را در ابعاد مورد نیاز سفارش داده و در مدت زمان کم از شرکت سازنده خریداری نموده و به مکان مورد نیاز حمل نمایید و بعد از اتمام کار و رفع نیاز کانکس را دو مرتبه به فروش برسانید. خریداران محترم کانکس مسکونی میتوانند جهت فونداسیون زیر کانکس، از مسئولان واحد فنی شرکت اسکابن درخواست مساعدت نموده و پلان و نقشه کانکس خود را درخواست نمایند.