نوشته‌ها

کانکس چوبی

((مدیران کانکس))

کانکس چوبی به کانکس هایی گفته می شود که دیواره و بدنه ی خارجی و داخلی آن ها از چوب ساخته

شده است .از کانکس چوبی  برای کاربری های از جمله کانکس چوبی مسکونی , کانکس چوبی ویلایی…

استفاده میشود. کانکس مدرن برای ساخت این نوع از کانکس از بهترین چوبهای اشباء و فرآوری شده

استفاده می کند ,که بهترین نوع آن چوب روس و چوب ترمو وود می باشد .قیمت کانکس چوبی  بر

اساس چوب درخواستی شکل کانکس و امکانات و تجهیزات کانکس محاسبه می گردد.

 

مزایای خانه های پیش ساخته چوبی و فلزی و اتاق های کانکسی :

از مزایای خانه های پیش ساخته چوبی و فلزی و اتاق های کانکسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سبک سازی و مقاومت بالا در مقابل زلزله
  • کاهش آلودگی محیط زیست
  • عایق بندی و کاهش چشمگیر انرژی
  • کاهش پرت مصالح ساختمانی
  • سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه
  • زیبایی و سازگاری با اقلیم های متفاوت
  • عمر طولانی